สุดคุ้ม! กับ โปรเน็ต AIS Fibre กรกฎาคม 64 ทั้งเน็ตบ้าน เน็ตมือถือ ในแพ็กเกจเดียว

พิเศษสุดๆครบคุ้มในแพ็คเกจเดียว ได้ทั้งเน็ตบ้าน เน็ตมือ และความบรรเทิงแบบครบครัน ด้วยโปรโมชั่น AIS Fibre POWER 4 Special เพียง 999 บาท มีเน็ตมือถือ เร็วแรงต่อเนื่อง 10GB และรายฟรีอีกมากมาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • แพ็กเกจ PLAY FAMILY รับสิทธิ์ชมฟรี 12 เดือน ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX จะเริ่มตั้งแต่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ AIS Fibre ที่กำหนดสำเร็จ
 • สิทธิ์การใช้งานสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับช่องรายการจากแพ็กเกจ PLAY FAMILY และ รายการต่างๆ ที่รับชมได้ฟรีบนกล่อง PLAYBOX

เงื่อนไขแพ็คเกจ

 • แพ็กเกจ POWER4 Special เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร
 • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 • เมื่อสมัครบริการเอไอเอส ไฟเบอร์แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการย้ายจุดติดตั้ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับแพ็กเกจที่ลูกค้าได้รับจะสิ้นสุดลงทันที
 • รับสิทธิ์ยืม SuperMESH WiFi Router มูลค่า 3,990 บาท รองรับการส่งสัญญาณ ผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000 Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 1000 Mbps (เฉพาะมือถือและคอมพิวเตอร์รุ่นที่รองรับ) รายละเอียดยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์  คลิก
 • รับสิทธิ์ยืม AIS PLAYBOX มูลค่า 2,000 บาท
 • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และ AIS PLAYBOX ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • ค่าแรกเข้าจากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าแรกเข้า มูลค่า 800 บาท จะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 8 รอบบิล กรณีที่ลูกค้ามีการระงับใช้บริการชั่วคราว จะยุติการคืนส่วนลดดังกล่าว
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ POWER4 Special จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 • บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรายเดือน สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ POWER4 Special ที่กำหนด และรับสิทธิ์เปิดเบอร์ใหม่รายเดือน
 • 13.1สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ POWER4 Special ที่กำหนด และรับสิทธิ์เปิดเบอร์ใหม่รายเดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้งาน Internet 4G/3G จำนวน 10 GB ตามแพ็กเกจ (ส่วนอัตราค่าบริการ โทรทุกเครือข่าย / VDO Call วินาทีละ 0.03 บาท/ SMS ข้อความละ 2 บาท/ MMS ข้อความละ 3 บาท)13.2หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด จะสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps13.3ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือน และเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม13.4แพ็กเกจ POWER4 Special จะมีอายุสัญญา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าติดตั้งแพ็กเกจสำเร็จ13.5ลูกค้าที่มี บริการ Multi SIM , AIS Hot Deal, Apple Watch Device และแพ็กเกจเสริม เหมา เหมา Share ไม่สามารถรับสิทธิ์แพ็กเกจนี้ได้13.6สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง13.7ในกรณีหมายเลขเอไอเอสรายเดือน ได้มีการยกเลิกบริการ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ สิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที และค่าบริการรายเดือนของเอไอเอส ไฟเบอร์จะถูกปรับมาเป็นราคาปกติ13.8สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi13.9สิทธิพิเศษต่างๆ จะสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน มีดังนี้
 • •แพ็กเกจเสริม PLAY FAMILY•AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด•สิทธิ์เซเรเนด Emerald (เฉพาะแพ็กเกจ 500/500 Mbps และ 1000/200 Mbps เท่านั้น)13.10แพ็กเกจ POWER4 Special สำหรับลูกค้าที่มีบริการหมายเลขเอไอเอสรายเดือน ที่มียอดการใช้งานตั้งแต่ 349 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดแพ็กเกจ AIS Fibre จากแพ็กเกจราคาปกติได้ 200 บาท ต่อเดือน13.11กรณีถ้าลูกค้าต้องการใช้บริการ Internet 4G/3G จำนวน 10 GB ตามแพ็กเกจ (เป็นบริการเสริม เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหลัก) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เบอร์เดิม ค่าบริการแพ็กเกจหลักของหมายเลขเอไอเอสรายเดือนต้องมากกว่า 349 บาทขึ้นไป13.12บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
 • กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการ (Credit Limit) เต็มหรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางชำระที่กำหนดครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเซเรเนด

 • 16.1การให้สิทธิ์เซเรเนดจะพิจารณาจากเลขหมายที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือเลขหมายเดิมในระบบเอไอเอสรายเดือน พร้อมกับสมัครเอไอเอส ไฟเบอร์ในแพ็กเกจ POWER4 Special ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระบบจะดำเนินการรวมกลุ่มระหว่างเบอร์โทรศัพท์มือถือเอไอเอสและหมายเลขอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สิทธิ์เซเรเนดโดยอัตโนมัติ โดยเลขหมายจะจับจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเพื่อติดตั้ง เลขหมายอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์
 • 16.2ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน เมื่อรวมกลุ่มสำเร็จ ไม่สามารถออกจากกลุ่ม เพื่อรวมกลุ่มใหม่ได้
 • 16.3ระบบจะดำเนินการมอบสิทธิ์เซเรเนดให้อัตโนมัติ โดยจะเห็นสถานะของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ติดตั้งเอไอเอส ไฟเบอร์สำเร็จและลูกค้าได้ดำเนินการเปิดใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสผ่าน *230 สำเร็จ
 • 16.4หากลูกค้ามีการยกเลิกเลขหมาย, โอนเปลี่ยนเจ้าของ ทั้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเอไอเอสหรือหมายเลขอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์ แพ็กเกจและสิทธิ์เซเรเนดที่ได้รับจะสิ้นสุดลงทันที
 • 16.5สิทธิ์เซเรเนดที่ได้รับ จะไม่สามารถโอนสิทธิ์และระยะเวลาการใช้บริการไปยังหมายเลขอื่นได้ในทุกกรณี
 • 16.6กรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มหมายเลขในกลุ่ม หมายเลขที่ขอเพิ่มจะยังไม่ถูกมาคำนวณสิทธิ์ จนกว่าสิทธิ์กลุ่มเดิมที่ได้รับจะครบ 12 เดือน
 • 16.7กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือไปซื้อแพ็กเกจที่ได้รับสิทธิ์เซเรเนดอื่นๆ กลุ่มจะถูกยกเลิกทันที และเบอร์หลักจะปรับสถานะของการรับสิทธิ์เซเรเนดใหม่ตามแพ็กเกจที่ซื้อ
guest
0 ร่วมแสดงความคิดเห็น
Inline Feedbacks
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
ติดต่อเรา
0
Would love your thoughts, please comment.x